torsdag 7 maj 2009

Veckans Fritillaria (9)

Fritillaria frankorum (nedan) har fyra till sex strödda, smalt jämnbreda, blånande blad. Blomman bildas om en till två och består av en konisk (klockformad) kalk med gulgröna kalkblad, falnande till purpur. Nektariet är otydligt, lancettformat, grönt och placerat med distans från basen. Höjd 25-45 cm. Förekommer som ogräs på jordbruksmark i södra Turkiet och i nordvästra Syrien.


Fritillaria kittaniae har fyra till fem strödda, smala (0,5 cm), blågröna blad och bildar en ensam, nickande, klockformad blomma. Kalkbladen är utan rutmönstring, de yttre något utåtböjda, blekt purpurfärgade, inre kalkblad klart gula med blek gulgrön fascia. Nektarierna är små, elliptiska och placerade vid kalkens vinkel. Höjd 6-11 cm. Arten förekommer endemiskt i sydvästra Anatolien på kalkstensberggrund i skogar av Cedrus libani på omkring 1500 meters höjd.

Fritillaria mughlae är en av de senast beskrivna arterna (2008) och påminner om F. forbesii. Den har fem till tolv blågröna, strödda blad och bildar en eller två smalt klockformade blommor. Kalkbladen är gulaktigt gröna och falnar till brunt i nervaturen. Nekarierna är grönaktigt gula, lansettformade och placerade invid basen. Höjd 7-25 cm. Arten förekommer på klippiga serpentinjordar i tallskogar och i buskage av Quercus coccifera i sydvästra Turkiet.